SPIONKRIGEN

SPIONKRIGEN/ Bård Wormdal LAURDAG 07.09 kl.15.00 

SAMVIRKET SCENE 

Om det hemmelege etteretningssaarbeidet mellom Noreg og USA. 

Bård Wormdal har jobba som journalist i NRK i over 30 år, og har ein stor del av denne tida arbeida med problemstillingar rundt norsk spionasje mot utlandet. I fjor slapp han boka "Spionkrigen" som slo ned som ei bombe i si avsløringa av samarbeidet mellom norsk og amerikans etteretning. 


Lytte-stasjonar kamuflert som naust i havgapet, spiontokt langt inn på russisk jord, strengt vakta radaranlegg, fly og skip som samlar informasjon i skjul. Alt dette har vore del av eit hemmeleg etterretningssamarbeid mellom USA og Norge som også omfattar avlytting på den russiske grensa og tapping av sivile satellittar. Spionasjen har fanga enkeltmenneske i eit høgt spel mellom stormaktene. Både under og etter den kalde krigen, har småstader i Nord-Norge vorte gjort til mogelege bombemål. Likevel har avtalen med USA aldri vore opent behandla i Stortinget.


Ved hjelp av nye kjelder, som samtalar med tidlegare operatørar og lekka dokumenter, syner Bård Wormdal i dokumentarboka "Spionkrigen" korleis norsk etterretning kan overvåke både fiendtleg aktivitet og vanlege nordmenn. Verksemda drivast av Noreg, men er i stor grad finansiert av USA og tjener amerikanske interesser. Omfanget og metodikken er ikkje kjent for offentlegheita. Før no. 


Vi ynskjer velkommen til eit særs spennande føredrag på kaféscena ! Arrangementet er eit samarbeid med Folkeakademiet.