AFGHANSK TE-SALONG/Waheed Warasta & Khaleda Froagh


FREDAG 08.09 kl. 14.00

Kafescena Samvirket


- Kjærleikssongar og poesi frå eit knust land. 


Khaleda Froagh er ein av dei mest kjende, nolevande poetane i Afghanistan. Ho har vore professor i internasjonal litteratur i Kabul og leia litteraturprogram i Afghansk TV og Radio. Mannen hennar, Waheed Warasta, er poet og journalist, menneskerettsaktivist og omsettar. Han var leiar i PEN-foreninga i Afghanistan i fleire år. Saman har desse to vore pionerar innan litteraturformidling i Afghanistan, og har jobba for eit ope ytringsrom i den Afghanske kulturen.


Det Afghanistan som Khaleda og Waheed kjempa for, finst ikke lenger, etter at Taliban tok makta i 2021. No lever paret som fribyforfattarar på Nesodden og skal finne sin identitet på eit nytt språk. Med støtte frå Fritt Ord har Teaterfestivalen inviteret paret til å dele sine refleksjonar frå liva deira som kunstnarar og aktivistar i Kabul, og deira møte med Noreg.


Vi inviterer til Afghansk Te-salong på Kaféscena Samvirket Her vil vi få høyre sterke, brutale og sorgtunge dikt og  smektande Afghanske kjærleikssongar. 


Arr:  Teaterfestivalen i Fjaler og Jakob Sande-senter for forteljarkunst. Med støtte frå Fritt Ord.