JONAS ØREN/RIPE - SHORT STORIES FOR THE GARDENS OF DALE

HEILE FESTIVALEN

 HAGAR I DALE

- dansesolo på hageturnè ! 


Vi har invitert dansekunstnar Jonas Øren til ein heilt spesiell danseturnè - gjennom 10 utvalde hager i Dale. Med seg har han gitarist Tormund Blikra Vea som vil spele live under framsyningane. Kvar framsyning er ei lita historie som er tilpassa den aktuelle hagen. 


Jonas Øren er frå Høyanger, men har base i Oslo der han arbeider som dansar og koreograf. I dette arbeidet tek Øren utgangspunkt i sine eigne røter, og i sin lengt til vestlandsnaturen. Med utgangspunkt i begrepet «Nostalgia» vever han inn element frå Høyanger si historie, såvel som sin facinasjon for eventyrskapnader og historieforteljing i den klassiske balletten. 


Rure for hageturneén vert publisert seinare ! 


Av og med: Jonas Øren. Musikk: Tormund Blikra Vea (live), Erik Spanne.