KHIO MASTER + FUS // hendingar


LAURDAG 10.09 kl. 14.00 

HEILE DALE

 

- Skapande samarbeid mellom kunstnarar og ungdommar i Fjaler !


Festivalen har sidan 2017 hatt eit samarbeid med  Kunsthøgskulen i Oslo. Annankvart år sender dei sine studentar på master i teater til Dale og teaterfestivalen, for at dei skal skape noko i bygda, som ein del av deira utdanningsløp. 


I år har er vi glade for eit unikt samarbeid med KHIO og  Ungdomskulene i Fjaler, der alle elevena er med på eit prosjekt som kan opplevast på festivallaurdagen. Dette vert ein løype med hendingar, som vil skje forskjellige stadar i Dale. Meir info kjem !