ENHVER HAR RETT TIL // festivalkino


LAURDAG 10.09. kl. 10.00

SUNDAG 11.09 kl. 16.00

TRUDVANG


-Frå innsida av klimasøksmålet. 


I 2016 gjeld norske miljøorganisasjoner til sak mot den norske stat, fordi dei meinte at staten sin løyve til oljeutvinning i Barentshavet var i i strid med miljøparagrafen (Grunnloven § 112). Denne paragrafen har til hensikt å sikre vår og framtidige generasjonar si rett til eit leveleg klima. Saka vart omtala som århundrets rettsakt og skapte stor offentleg debatt.  


Med ei observerande form og argumentasjon frå begge sider av saka, tvingar Enhver har rett til sjåaren til å reflektere over Noreg sitt ansvar for å verne om naturen og klimaet. Som sjåar vert du publikum i ein rettssak, som balanserar på grensegangen mellom juss og politikk. Filmen på 40 minutter er eit utval av om lag 100 timar med rettssak. 


Gratis inngong med festivalpass ! 


“Enhver har rett til er hyperaktuell, ikke bare i lys av FNs nylig lanserte rapport, men også fordi det er mye som står på spill i den norske klimakampen." Mariann Enge, Kunstkritikk


“[Filmen] set høgsterettsdommarane på tiltalebenken, på vegner av framtidas borgarar.”

Guri Kulås, Klassekampen

Regi, manus, produsent: Thomas Østbye. Klipp: Thomas Østbye, Trude Lirhus. Foto: Thomas Østbye, Alvilde Naterstad. Distribusjon: Filmbyrået Jack.