ENHVER HAR RETT TIL // festivalkino


LAURDAG 10.09. kl. 09.30

SUNDAG 11.09 kl. 13.00

TRUDVANG


-Frå innsida av klimasøksmålet. 


I 2016 gjekk norske miljøorganisasjonar til sak mot den norske staten, fordi dei meinte at staten sitt løyve til oljeutvinning i Barentshavet var i strid med miljøparagrafen (Grunnloven § 112). Denne paragrafen har til hensikt å sikre vår og framtidige  generasjonar sin rett til eit leveleg klima. Saka vart omtala som hundreårets rettssak og skapte stor offentleg debatt.  


Med ei observerande form og argumentasjon frå begge sider av saka, tvingar Enhver har rett sjåaren til å reflektere over Noreg sitt ansvar for å verne om naturen og klimaet. Som sjåar vert du publikum i ei rettssak som balanserer på grensa mellom juss og politikk.  


“Enhver har rett til er hyperaktuell, ikke bare i lys av FNs nylig lanserte rapport, men også fordi det er mye som står på spill i den norske klimakampen." Mariann Enge, Kunstkritikk


“[Filmen] set høgsterettsdommarane på tiltalebenken, på vegner av framtidas borgarar.”

Guri Kulås, Klassekampen


Filmen på 40 minutt er eit utval av om lag 100 timar med rettssak. Det er gratis inngang med festivalpass!

Regi, manus, produsent: Thomas Østbye. Klipp: Thomas Østbye, Trude Lirhus. Foto: Thomas Østbye, Alvilde Naterstad. Distribusjon: Filmbyrået Jack.