HÅP, DEMOKRATI OG EI FRAMTID I ENDRING/ BORGARRÅD I UNGDOMSHUSET 


SUNDAG 11.09. kl. 16.00

UNGDOMSHUSET TRUDVANG


- Open samtale med innleiing av Dag Hareide. 


I 50 år har det vore varsla at vårt forbrukssamfunn og vårt levesett vil føre til store globale problem; klimaendringar, overbefolkning, manglande mattryggleik og flyktingproblem. 


I denne debatten stiller vi spørsmål om vår demokratiske modell har hatt dei redskapa som skal til, for å handle ut i frå desse varsla.

Vi vil drøfte korleis rettsystemet og demokratiet forvaltar sitt ansvar for framtida og naturen og dei som alt i dag er råka. 


I ei verd i potensielt rask endring kan demokrati og rettsstat komme under press. Finnast det modellar som kan sette demokratiet og rettstaten, i betre stand til å vise handlekraft møte med tiltakande globale endringar?


Vi oppsummerer festivalen med ein samtale om håp for framtida,  mellom Dag Hareide, Kristina Quintano, Thomas Østbye og Mariken Lauvstad. Ungdommane i prosjektet Unge stemmer vil vere tilstades for å stille spørsmål. 


Dag Hareide er tidlegare generalsekreter av Naturvernforbundet og Kirkens Bymisjon, Rektor på Nansenskolen, nødhjelpskoordinator i FN og ridder av St. Olavs Orden 1. klasse. Han har forfatta fleire sakprosabøker om forholdet mellom menneske, demokrati og rettsvern. Hans foreløpig siste bok er Mennesket og teknomaktene, som kom i 2020. 


Kristina Quintano, er journalist, omsetjar, forfattar og forlegger. Ho er utdanna litteraturviter og driver Quintano Forlag og er kjend frå bloggen og boka Budbringeren frå Helvete om flyktningekrisa på Malta. 


Mariken Lauvstad er dramaturg, kritikar, skribent og samtaleleiar i Radio Fjaler. 


Thomas Østbye er filmaskapar, og filmane hans er ofte knytt til aktuelle politiske forhold. Han har vore nominert til og vunne ein rekke norske og internasjonale prisar for sine filmar. På festivalen er han aktuell med filmen Enhver har rett til, som vert vist før samtalen.