DET KOSMISKE MANIFEST VIK/WILMANN/HELGEBOSTAD

TORSDAG 09.09 kl. 23.00

FREDAG 10.09 kl. 24.00

DEI GAMLE TUNNELLANE

- late night-teater i tunellane! 

Vi har lenge drøymt om å nytte dei gamle tunellane som teaterarena, og med scenestuntet Det kosmiske manifest vert draumen oppfylt.


Scenekunstnarane Kristin Helgebostad, Idun Vik og Ine Willmann, har alle tre markert seg sterkt i forskjellige delar av scenekunstfeltet. Dei har kjent kvarandre i 20 år, men aldri jobba saman før. No møtast dei, i ei luke i tida, i ein mørk tunell, for å gå inn i og fordjupe seg i kunstnarmanifest frå heile det 19. hundreåret - frå den tidlege futurismen og fram til i dag. 


Kjem dei til å gå seg vill der inne i kunstnartankane -i desse motstridande virvartekstane om kunsten sitt potensial ? Eller finn dei lyset på andre sida ?


Det kosmiske manifest er eit stunt som kan elevere eller kollapse. Ein uføreseieleg happening og ein ruskete seremoni som hastig, men oppriktig,  freistar å seie noko om det som er, har vore og kanskje kjem til å bli. Ein straum av tru og tvil skisserast opp, fyrst og fremst på ordet, og midt i mylderet inviterast publikum til å sjå etter linjer i historia og tendensar i tida, og kanskje også spådommar for framtida. 


Av og med Idun Vik, Kristin Ryg Helgebostad og Ine Marie Wilmann. I manifestet si ånd laga med lite tid og ressurser, men med støtte frå FFUK og Bergen kommune. Og mange samtaler med mellom anna Elin Grinaker og Henning Bergsvåg.