FOTBALLUTSTILLINGEN/VEGARD VINGE

OPE KVAR DAG  FRÅ 11.00 - 17.00!

GAMLE MALEBUTIKKEN TIL SOLHEIM

I festivalhelga vil Vinge/Müller og ha ei utstilling nede i den gamle malebutikken til Solheim, med fotballbilete og 

fotballmerchandise. Denne er vel verdt å besøke!


Ustillinga held ope kvar dag frå 11.00 - 17.00!