RØYST-HØYRESPEL FOR FJORDEN/DESIBEL

11. 09. - 13. 09.

DALSFJORDEN

- Med fjorden som scene. 


"Røyst - høyrespel for fjorden" er eit bestillingsverk til årets teaterfestival. Då koronakrisa ramma, inviterte vi tre dramatikarar og to komponistar til å gå saman kvar for seg, om å lage eit høyrespel for Desibel* - verdas største mobile hornhøgtalar. Publikum kan reise ut i båtane sine, og oppleve verket frå ulike lytteposisjonar i Dalsfjorden. 


Dramatikarane Mari Hesjedal (Voss), Camara Lundestad Joof (Oslo) og Emma Crowe ( London/Dale) er tre unike og sterke stemmar i norsk og britisk dramatikk, som skriv frå kvar sitt perspektiv.  Men i arbeidet med «Røyst» har dei, etter tur, vore på skriveopphald i Vevring i Sunnfjord, der hornet har sitt opphav. Dei har sitte i ved det same vindauget, sett ut over den same fjorden og elles hatt frie tøyler. (Kva gjer ei utsikt med korleis ein tenkjer ? 

I verket «Røyst - eit høyrespel for fjorden», vil dei tre dramatiske tekstane tonesettast av komponistane Sjur Miljeteig og Terje Isungset.


Publikum kan ro eller segle ut i fjorden til lyttarposisjonane.  Bakkejekta vil frakte dei som ikkje har eigen båt. Verket kan og opplevast frå land. Verket kjem i tre delar. I pausene kan du forflytte deg og søke nye lyttarposisjonar - men gjer vel å slå av motoren under framføringa av verket. Ta gjerne med fiskestang og termos !


Tekst: Camara Joof Lundestad, Mari Hesjedal, Emma Crowe. Musikk: Terje Isungset og Sjur Miljeteig. Konsept og produsent: Torkil Sandsund.  Skodespelarar: Kyrre Eikaas Ottesten, Idun Losnegård, Reidun Melvær Berge.

 *Desibel vart laga til Vevringutstillinga sitt 30-årsjubileum i 2009, som eit kunstnarleg protest-verk mot den planlagde gruveprosjektet i Førdefjorden, av billedkunstnar Geir Hjetland i samarbeid med Bjørn Kobrek, Torkil Sandsund, Wenche Wefring og Maja Ratkje.  Røyst er ein produksjon av Teaterfestivalen i Fjaler, med støtte frå Dramatikkens Hus og Teater Vestland, Norsk Kulturråd, Fritt Ord og FFUK.