DET STORE SKOLEEKSPERIMENTET/ SIMON MALKENES

LAURDAG 14. 09. KL 14.00

GAMLE KOMMUNEHUSET


- Om «Malkenessaka» og livet bak fasaden i Osloskulen .


Simon Malkenes fra Florø er litteraturviter og lektor. Han har skreve fleire systemkritiske bøker, m.a. «Bak fasaden i Osloskolen» (2014). Våren 2018 var han gjest på Dagsnytt 18, der han  skildra korleis kvardagen i klasserommet på Ulsrud videregående skole arta seg. Hensikta var å kritisere inntakssystemet i Osloskulen. Skuleleiinga meinte i etterkant at han hadde krenka elevar, og det som vart kalla «Malkenesaka» eksploderte i media. Men dette var berre toppen av isfjellet. Dette er historia om korleis fasaden vart viktigare enn ytringsfridomen, og om korleis dette har gått ut over skuleborn. På festivallaurdagen vil Simon Malkenes sjølv fortelje historia.