DEI SOM DROG/ forteljarkafé om Shetlandsfarten

FREDAG 13. 09. KL. 11:00 

FJALER SJUKEHEIM

GRATIS INNGONG

- Trygve Heggheim og Gudmund Solheim fortel historiar frå 2. verdskrig . 


Vi følger opp suksessen frå i fjor med forteljarkafe´på sjukeheimen. Motmakt er eit tema på årets festival, og i dette høvet er bidraget frå Sunnfjord under krigen med shetlandsfarten særs aktuelt. Trygve Heggheim og Gudmund Solheim har gjort eit betydeleg forskningsarbeid på dette og vil dele historier kring aktiviteten i Sunnfjord for å berge flyktningar frå tvangsarbeid og frykta for å hamne på Austfronten. Biletet over er av Fremad 2, eigd av Sverre Pollen. Dette var ein av båtane som sette kursen vestover frå Solund til Shetland