16. SEPTEMBER 13:00 - oppmøte Vesle Daniel-statuen

HENDINGAR/ KHIO

- Masterstudentane frå KHIO inntek Dale !

 

I sannsynsteori kallast ei hending for ei mengde mogelege utfall av eit tilfeldig eksperiment. Det vil seie at ei hending er ei undermengde av utfallsrommet.

 

Kva skjer når masterstudentane i teater ved Kunsthøgskulen i Oslo (KHIO) samarbeider for

første gong ?

 

Jobbar med ein stad dei ikkje kjenner ?

 

Jobbar med eit lokalsamfunn dei ikkje kjenner ?

 

Jobbar med elevar frå Firda VGS ?

 

Med Fjaler som utfallsrom.

 

 

I 2017 tok Kunsthøgskulen i Oslo (KHIO) opp sitt første kull masterstudentar i teater. Ei uke før festivalen kjem dei nye studentane til Dale, for å skape prosjektet Hendingar, der mellom anna dramaelevar frå Firfa VGS deltek. Visninga av prosjektet vil være spredt utover bygda på fleire ulike stader. Møtopp ved Vesle Daniel-statuen i parken i Dale, og få informasjon om kor løypa går !