17. SEPTEMBER 21:00 på Fredensborg

AUKA RØYND/ De Utvalgte

- Work-in-progress med De Utvalgte i skogen på Fredensborg !

 

Ved demninga i eit dalsøkk 10 km frå kommunesentrum i Fjaler vil det foretas nattlige utgravingar. Kven er desse menneska som grev? Kva er det dei leitar etter? Finn dei noko?

 

O: Det jeg syns er utrolig, er at dette blir funnet nesten rett under overflaten. Og hvorfor på akkurat dette stedet, og ikke der borte, hvor geitene vandrer? Hva driver deg?

 

Y: Vel, historie gikk ikke dypt nok for meg. -Så jeg ville se lenger bakover i tid, og finne ut hva det egentlig er som gjør oss menneskelige. Vi er en veldig unik art, og jeg ville finne roten til alt dette, og se dypt bak i tid, hva som ligger til grunn for prosessene.

 

 

Under Teaterfestivalen i Fjaler begynner kompaniet De Utvalgte sitt neste flerårige prosjekt med utvikling og visning av ein work-in-progress.

De Utvalgte er eit av dei fremste, norske scenekunstkompaniane. Deira arbeider bevegar seg i grenselandet mellom teater, billedkunst og performance. Dei skapar eit særegent og mangefassetert uttrykk gjennom sammenstillinga av eigenproduserte verkemiddel som video, tekst, lyd og musikk. Forestillingene har ofte en rollebesetning som består av mennesker med og uten skuespillererfaring.

 

 

Medvirkende: 

Kari Holtan, Anne Holtan,  Torbjørn Davidsen,  Boya Bøckman,  Jonas Hestvik Dahl,  Marius Kolbenstvedt,  Pelle Ask, Nils med skills -Nils Bjelland Grøndahl, Zett Davidsen,  Eirik Raude, Fredrik Floen, John Birger Wormdahl, Morten Kippe. Arbeidet er støtta av Norsk Kulturråd.

 

 

Copyright @ All rights reserved