17. SEPTEMBER 21:00 på Fredensborg

Buss frå Firda billag kl. 20.00

AUKA RØYND/ De Utvalgte

- Work-in-progress med De Utvalgte i skogen på Fredensborg !

 

Ved demninga i eit dalsøkk 10 km frå kommunesentrum i Fjaler vil det foretas nattlige utgravingar. Kven er desse menneska som grev? Kva er det dei leitar etter? Finn dei noko?

 

O: Det jeg syns er utrolig, er at dette blir funnet nesten rett under overflaten. Og hvorfor på akkurat dette stedet, og ikke der borte, hvor geitene vandrer? Hva driver deg?

 

Y: Vel, historie gikk ikke dypt nok for meg. -Så jeg ville se dypt bakover, men også fremover i tid, og finne ut hva det egentlig er som gjør oss menneskelige. Vi er en veldig unik art, og jeg ville finne roten til alt dette, hva som ligger til grunn for prosessene.

 

 

Under Teaterfestivalen i Fjaler begynner kompaniet De Utvalgte sitt neste fleirårige prosjekt med utvikling og visning av ein work-in-progress. De Utvalgte er eit av dei fremste, norske scenekunstkompaniane. Deira arbeider bevegar seg i grenselandet mellom teater og performance. Dei skapar eit særegent og mangefassetert uttrykk gjennom sammenstillinga av eigenproduserte verkemiddel som video, tekst, lyd og musikk. Forestillingene har ofte ei rollebesetning som består av mennesker med og uten skuespillererfaring.

 

 

Medvirkende: 

Kari Holtan, Anne Holtan,  Torbjørn Davidsen,  Boya Bøckman,  Jonas Hestvik Dahl,  Marius Kolbenstvedt,  Pelle Ask, Nils med skills -Nils Bjelland Grøndahl, Zett Davidsen,  Eirik Raude, John Birger Wormdahl, Morten Kippe. Arbeidet er støtta av Norsk Kulturråd. Co-produsert av Black Box Teater og BIT Teatergarasjen.